Misyon-Vizyon

 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN MİSYONU 

Doğu ile Batıyı, geçmişle geleceği buluşturan İstanbul Üniversitesi; ülkemize ve insanlığa yararlı bilgi üreten ve yetkin bireyler yetiştiren öncü üniversitedir. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN VİZYONU 

 İstanbul Üniversitesi, dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olacaktır.

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN TEMEL DEĞERLERİ

 Atatürk ilkelerini ve Cumhuriyet kazanımlarını korumak ve yüceltmek

 Katılımcılık

 Çevre ve insana saygı 

 Etik değerlere mutlak uyum